S.A.S.ᵀᴹ METHODE 

Sofia's Apple System:  een methode om structuur te brengen in jouw gezondheid

 


DE S.A.S. METHODE: SOFIE’S APPLE SYSTEM

 

 

Via de visuele symboliek wil ik verduidelijken hoe dit systeem voor mij tot herstel van vermoeidheids-gerelateerde gezondheidsklachten heeft geleid.

De symboliek:

  • Sofia

Naar de godin Sofia of Sophia, het archetype van de godin van de wijsheid (denk ook aan de term filo-sofie of letterlijk liefde voor de wijsheid)

Kennis biedt IN-zicht maar wijsheid geeft UIT-zicht, overzicht over het geheel, zodat men dingen in een groter perspectief kan zien.

  • de Appel

Een vrucht met een uitgebreide symboliek

Ik gebruik deze vooral als symbool van overgeleverde kennis zoals in de Keltische symboliek.

Denk ook aan de gezegde "an apple a day keeps the doctor away".

Iets om je tanden in te zetten, maar een appel eet je ook hap per hap.

Wanneer je een appel horizontaal doorsnijdt, zie je een pentagram of pentakel (probeer maar eens!)

  • het Pentagram

De 5-puntige ster, waarmee we terugkomen op de 5 pijlers waarop ik mijn visie op gezondheid en mijn methode heb gebouwd, met een verwijzing naar de 4 natuur-elementen

  1. het element vuur, welke ik gebruik als symbool voor het zenuwstelsel, waar het allemaal begint (de letter S)

  2. het element lucht, welke het mentale voorstelt, de kracht van jouw gedachten (de letter O)

  3. he element water, welke het emotionele voorstelt, jouw gevoelswereld (de letter F)

  4. het element aarde, welke het fysieke lichaam voorstelt (de letter E)

  5. het element dat alles verbindt, het spirituele, de connectie met de natuur (de letter I)

  • de Spiraal

Tenslotte een laatste symbool, om je eraan te herinneren dat we elke keer een nieuwe cyclus starten als we iets nieuws leren, en dat we soms hetzelfde opnieuw moeten leren. Maar dat we nooit dezelfde cirkel opnieuw maken, maar elke cyclus een onderdeel is van een spiraal. Hoe klein een cirkel ook voelt, hoe klein dat het stukje kennis ook is dat we ons eigen maken, het komt samen in een opwaartse spiraal.

De kennis welke verkregen wordt door het eten van de appel met het pentagram in worden via de spiraal omgezet tot wijsheid welke leidt tot een betere gezondheid.

 

Dat is mijn visie. 

 


Het verder uitdenken van dit systeem aan de hand van symboliek, leidde tot het ontstaan van een verhaal:

 

Mijn Sleutel tot Gezondheid: Het Verhaal van Sofie

 


Heb je vragen over dit systeem? Stel ze gerust hieronder!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.