Het verhaal achter het verhaal


Het verhaal achter het verhaal

 

Geïnspireerd door een interview met Sofie door Veronika

 

Het werk “Mijn Sleutel tot Gezondheid: Het Verhaal van Sofie” is te bezichtigen in de ruimte “Glinster” op de eerste verdieping van het Blinkhuis op 3 en 4 juni 2023.Hoe mijn deelname aan de tentoonstelling tot stand kwam

 

Aanvankelijk had ik mij aangesloten bij het project van de onzichtbare creatieve geesten om deel te nemen als toeschouwer.  Ik wou ook de kans niet laten liggen om de mensen en het proces achter de kunst te leren kennen.  Ook was ik benieuwd hoe een tentoonstelling, wat later de Expo (on)zichtbaar zou worden, tot stand kwam.

 

Ik beschouwde mezelf dus niet als creatief. Mijn eigen bijdrage ging zich volgens mij vooral uiten in een ondersteunende rol. Bijvoorbeeld door het helpen met de organisatie of als klankbord voor de creatievelingen. 

 

Het was niet enkel een onderdompeling in de creativiteit van de andere deelnemers. Door het regelmatig samenkomen, het delen vanuit kwetsbaarheid, het toeschouwen van ieders proces, het algemene enthousiasme, positiviteit en constructieve feedback, en de grote variatie waarop gecreëerd kon worden… werd een enorm veilige ruimte gecreëerd. 

 

Dit zorgde niet enkel voor een kruisbestuiving, maar ook een aanwakkeren van mijn eigen creativiteit. Of beter, een (h)erkennen. Dankzij deze vruchtbare omgeving, zag ik steeds meer mogelijkheden, ook voor mezelf. Ik voelde steeds meer de goesting om zelf ook iets te toe te voegen.

 

Dus ik besloot het idee van mijn verhaal, onder de vorm van een kladboekje met gekriebel in potlood, te tonen aan de aanwezigen. Deze werd met voldoende enthousiasme onthaald, dat ik besloot om toch zelf ook deel te nemen aan de tentoonstelling.

 

Mijn creaties zijn vooral gelinkt aan het in kaart brengen van mentale systemen en kennis.  Door mijn deelname aan het project verruimde mijn idee over wat creaties zijn.  En zo leerde ik dat ik met mijn project eigenlijk al meer dan een jaar aan het creëren was.

 

 

Hoe mijn project tot stand kwam

 

Mijn project “Vogelperspectief op Gezondheid” ontwaakte begin 2022 in mijn geest.

 

Ik had enorme vooruitgang gemaakt in mijn herstel van mijn vermoeidheidsgerelateerde gezondheidsklachten. In gesprek met anderen, werd er mij gewezen op mijn vrij unieke kijk op gezondheid. Ik combineer namelijk mijn medische, academische en klinische kennis en ervaring als dierenarts en voedingsspecialist met nieuw verworven inzichten over neuropsychologie en neurobiologie. De vraag om hier iets mee te doen, was de vonk die het project deed ontstaan. 

 

Ik zou een educatief platform uitwerken waar mensen de informatie en kennis kunnen vinden om in eerste instantie zelf van vermoeidheidsgerelateerde gezondheidsklachten te herstellen.

 

Zo begon ik met het uitdenken van een systeem om de kennis in een overzichtelijke structuur te organiseren. Hiervoor begon ik al snel met symbolen te werken. Ik gebruikte de 4 natuurelementen al van in het begin als basis en de appel als symbool verwerkte ik in mijn logo. Dit evolueerde vanzelf meer en meer tot de eerste versie van een verhaal. En dat leidde dan weer tot het bedenken van queesten

 

Ik ben best trots op het ontwerp van mijn logo en de integratie van de 3 symbolen: de appel, het pentagram en de spiraal.  Nu vind ik het vreemd dat ik dat niet (h)erkende als een creatief proces en een creatie. Voor mijn eigen beleving was ik enkel bezig met het “systemische denken” en structureren. Ik zag dit niet als een creatief proces, maar als zuiver educatief.

 

Wist je trouwens dat als je een appel horizontaal doormidden snijdt, je in de kern een pentagram zien?

 

De volgende stap in mijn project was het starten van een eigen podcast in de zomer van 2022 om mijn kennis te beginnen delen: de Minder Moe, Meer Mogelijkheden podcast.

 

Maar ik wou meer dan enkel maar kennis delen. Ik wou mensen praktisch helpen en tools geven zodat zij die informatie ook op een goede manier kunnen opnemen. Zo ontstond het mmmm-momentjeᵀᴹ: een neuro-sensorische oefening bedoeld om het zenuwstelsel te resetten. Tenslotte wil ik dat mensen niet enkel luisteren naar de podcast, maar ook echt de kennis absorberen en daar hun voordeel uit halen. En iets leren gaat het beste als men eerst tot rust is gekomen.

 

Ook hier (h)erkende ik het creatief proces niet tot ik daarop gewezen werd door anderen. Zo werd ik aangemoedigd om deel te nemen aan de Expo ‘kLinkerKracht Deluxe in het najaar van 2022 met een mini-workshop om het mmmm-momentjeᵀᴹ aan te leren.

 

Ondertussen begon mijn “appel-systeem”, om mijn kennis op een educatieve manier te organiseren, steeds meer een verhaal-vorm aan te nemen. In het voorjaar van 2023 experimenteerde ik met het geven van enkele workshops, waaronder “het verhaal van mijn gezondheid”. Ook het mmmm-momentjeᵀᴹ werd volledig deel van het verhaal en kreeg een eigen workshop. Ik wou op deze manier aftoetsen of het werken met een verhaal en symboliek wel degelijk kan bijdragen in de bedoeling van mijn platform: op een toegankelijke en leuke manier het onbewuste bereiken en zo gemakkelijker iets nieuw leren.

 

Dit werd heel positief onthaald en had ook het effect dat ik mij naast mijn focus op het inhoudelijke ook meer ging focussen op het creatieve aspect. De basis van verhaal werd gelegd en dankzij de aanmoediging van de andere onzichtbare creatieve geesten, werkte ik deze voor deze tentoonstelling volledig uit. Het schrijven ging mij vlot af, echter de symboliek zelf uittekenen behoorde niet tot mijn mogelijkheden. Ik vond daarvoor de oplossing in het programma Canva en gebruikte de afbeeldingen die daar beschikbaar zijn.

 

En zo ontstond de eerste versie van mijn eerste boek voor deze Expo. Later hoop ik de Canva-afbeeldingen te kunnen vervangen door originele illustraties in samenwerking met iemand die wél teken-talent heeft.

 

 

Het werk dat tentoongesteld wordt

 

Het verhaal "Mijn sleutel naar gezondheid: het verhaal van Sofie" is gegroeid vanuit mijn project "Vogelperspectief op Gezondheid". Ik bouw aan een educatief platform voor herstel van vermoeidheidsgerelateerde klachten. Om de inhoud te structureren, ben ik een systeem gaan bedenken gebaseerd op symboliek. Dit evolueerde vanzelf meer en meer tot de basis voor een verhaal. En dat leidde dan weer tot het bedenken van queesten. Ik neem voor dit project ook podcasts op waarin een mmmm-momentje ᵀᴹ  wordt ingelast. Dat mmmm-momentje ᵀᴹ  is bedoeld om het zenuwstelsel te resetten en vond nu ook een plekje in het verhaal, waardoor het veel leuker verpakt is.

 

De bedoeling van het verhaal is om op een toegankelijke leuke manier het onbewuste bereiken en zo gemakkelijker iets nieuw leren.

 

Dit is de eerste versie van een boek. Daarin heb ik symbolische afbeeldingen gebruikt uit Canva. In een vernieuwde versie wil ik graag illustraties die helemaal naar mijn wens zijn.

 

Nu blijkt dat éénmaal dat mijn creatief proces echt op gang kwam, gevoed door alle positieve feedback, er steeds meer nieuwe ideeën ontstonden.

 

Ik wou namelijk niet enkel mijn symbolisch verhaal delen. De bedoeling is natuurlijk dat mijn verhaal anderen inspireert en helpt. Zo ontstonden er interactieve elementen, zoals queestes, in het verhaal die uitnodigen om zelf ook aan de slag te gaan. Ze geven de aanzet om de elementen uit mijn verhaal te gebruiken om een eigen verhaal vorm te geven.

 

Ik hoop dat er tijdens de tentoonstelling veel mensen mij willen helpen om een nieuw verhaal te schrijven. De bedoeling is dat ze hun symbolen delen met mij, deze neerschrijven op stukjes papier en deze in de glazen bokalen, mijn “heksenflesjes”, achterlaten. Met deze stukjes papier wil ik dan een collage maken, “ons” verhaal beeld geven. Wie weet kan deze nieuwe creatie dan op een volgende tentoonstelling bezichtigd worden. Ik zal ze in ieder geval wel delen via de nieuwsbrief en op mijn website.

 

Tenslotte hoort een verhaal toch eigenlijk wel verteld te worden. Een beperkte hoeveelheid tekst, veel afbeeldingen en symbolen, bleek voor mijn geest toch nog onvoldoende. Daarom besloot ik om het verhaal ook in te spreken en er een audiobook van te maken.

 

En uiteraard kan het mmmm-momentjeᵀᴹ niet ontbreken. Van de originele audio voor mijn podcast, groeide die ook uit tot een mini-verhaal. Op die manier zijn de stappen hopelijk gemakkelijker te onthouden. En via de symboliek wordt op een (on)bewuste manier duidelijk wordt wat deze oefening eigenlijk kan doen met jouw geest en lichaam.

 

Door het traject met de creatievelingen kreeg ik al zin om voor het verhaal samen te werken met een illustrator. Ik ben benieuwd welke andere kruisbestuivingen er nog kunnen ontstaan.

 

 

Moraal van het verhaal

 

Ik was zo lang gefocust op enkel mijn gezondheid, en het delen van kennis, dat ik mezelf nooit als een echt creatief persoon zag.

 

Dankzij de mensen van de creatieve workshop, én de talentcoaching van Veronika, leerde ik dat ik altijd al creatief omging met informatie en kennis.

 

Hoewel ik deze kwaliteit als "verhalenverteller" nu pas erken als creatief talent, herken ik het nu ook in de manier waarop ik practica organiseerde voor "mijn studenten"'. Ik ging steeds op zoek naar manieren om droge kennis heel concreet, realistisch, leuk en interessant te maken.  Ik gebruikte “casussen” om dierenartsen in spe te leren hoe ze voeding konden inzetten in de praktijk. Zo kregen de studenten de mogelijkheid om deze kennis doorleefd op te nemen, de waarde ervan beter begrijpen. Hopelijk vertaalde zich tot dan ook naar in de praktijk een betere verzorging van dieren.

 

Ik geloof erg in het gezegde “kennis is macht”, maar enkel als deze toegepast wordt. En de beste manier om een systeem te vinden en nieuwe kennis te leren is toch via verhalen. En naar deze verhalen te luisteren vanuit een rustig zenuwstelsel.

 

Je eigen talenten (h)erken je vaak niet. Maar via de spiegel van de ander, heb ik geleerd dat ik blijkbaar toch wel een beetje een “verhalenverteller” ben. Dat is het woord dat Veronika op mijn talent heeft geplakt. Haar creatief werk kan je ontdekken in de ruimte naast mij!

 

Hopelijk inspireert dit verhaal achter het verhaal om ook naar jouw eigen creatieve proces op zoek te gaan, wie weet wat je wel niet ontdekt over jezelf.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.